Mostrant 5 resultats

test recurs importació

Llibre
Autor: Anthoni McDowel
Número: 123
Any: 2020
Resum: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

El futuro del cuidado. Comprensión de la ética del cuidado y la práctica enfermera

Llibre
Any: 2019
Resum:

l futuro del cuidado. Comprensión de la ética del cuidado y la práctica enfermera. Barcelona: Ediciones San Juan de Dios, 2018.

Document sobre els aspectes ètics del diàleg entre ciència i societat

Revista
Resum:

Document sobre els aspectes ètics del diàleg entre ciència i societat = Documento sobre los aspectos éticos del diálogo entre ciencia y sociedad = Document on the ethical aspects of the science and society dialogue. Barcelona: Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, 2018. 74 p

Document sobre els aspectes ètics del diàleg entre ciència i societat 2

Revista
Autor: Anthoni McDowel
Número: Nùmero
Any: 2020
Resum:

Document sobre els aspectes ètics del diàleg entre ciència i societat = Documento sobre los aspectos éticos del diálogo entre ciencia y sociedad = Document on the ethical aspects of the science and society dialogue. Barcelona: Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, 2018. 74 p

Declaració sobre ètica i integritat en la docència universitària Actualizado esta semana

Llibre
Autor: Petrus
Número: 001
Any: 2020
Resum:

Declaració sobre ètica i integritat en la docència universitària = Declaración sobre ética e integridad en la docencia universitria = Declaraçâo sobre ética 
e integridade na docência universitária = Declaration on ethics and integrity in university teaching. Observatori de Bioètica i Dret. Universitat de Barcelona, 2018.